Broschyrer och publikationer

Allmän information om uteluftsventilerade vindsutrymmen
Information till husägare om vad det teoretiskt och praktiskt innebär att isolera ett vindsbjälklag.

Kontroll inför och efter isolering av vindsbjälklag vid nyproduktion

Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag

Hantverkarformularet 09
Avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten, där enskild konsument är beställare.

Lösull 08
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för isoleringsentreprenader - lösfyllnad.

SP INFO 2004:08 - Uteluftsventilerade vindar
Skrift utgiven av Statens Provnings- och Forskningsinstitut.

Artiklar

Växande marknad för lösull kräver certifiering av entreprenörer
Publicerad i Bygg & Teknik nr 4, 2006.

Seriösa entreprenörer med garanterad kvalitet
Publicerad i Blickpunkt Bygg & Fastighet nr 7, 2005.

Lösull - Enkel och effektiv isolering
Test av åtta lösfyllnadsprodukter av olika råvaror. Publicerad i Råd & Rön nr 8, 2002.