Så går det till!

Innan vi utför lösfyllnadsisoleringen så kontrollerar vi att det inte finns några synliga skador på befintliga installationer eller på plastfolien samt att vindavledare är korrekt monterade. Detta för att säkerställa att inga skador finns som kan påverka isolerförmågan.Sedan drar vi upp blåsslangen genom vindsluckan och ansluter den till blåsaggregatet som finns på lastbilen. Ett ganska lätt arbete jämfört med att släpa upp skivor och rullar av traditionell isolering.

Själva lösullen är komprimerad och förpackad i säckar på 12 kg och tömmes i blåsmaskinens tråg.


Under installationen har den person som befinner sig på vinden möjlighet att med en fjärrkontroll eller genom radiokontakt med maskinisten stoppa blåsmaskinen eller ändra inställningarna. Allt för att man hela tiden skall kunna göra bästa möjliga isoleringsarbete.

Här sker isoleringen i alla skrymslen och runt ventilationsrör och eldragningar på ett sätt som inte kan åstadkommas med traditionella isolerskivor och mattor. Lösullen sluter helt tätt och inga köldbryggor uppstår.

När isoleringsarbetet är klart kontrolleras tjockleken på isoleringsskiktet och att densiteten stämmer överens med Isovers anvisningar. Slutligen demonteras utrustning och arbetsområdet avstädas och ett isoleringsarbete som med traditionella produkter skulle ha tagit dagar att utföra har klarats av på några få timmar.