Isover InsulSafe

InsulSafe är en ren lösull som ger klara fördelar för fastighetsägare och lösulls- och byggentreprenörer. InsulSafe tillverkas speciellt för att med anpassade maskiner installeras på bjälklag och i snedtak.

InsulSafe har bland annat följande egenskaper:
• En ren, säker och typgodkänd lösullsisolering av glasull.
• Obrännbart material – Euroklass A1
• Isoleringen består till ca 80 % av återvunnet material

Dessa egenskaper – och fördelar – kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa!

Lägger man till den klart ökade effektiviteten somuppstår vid installationstillfället ökar fördelarna med InsulSafe ytterligare!

Den renaste lösullen
InsulSafe är ren glasull, utan bindemedel, specialtillverkad för blåsning. Den behöver inga kemikalietillsatser för att förhindra brand och mögel. Den enda tillsatsen är en mycket liten mängd dammbindningsolja.

Brinner inte
InsulSafe är tillverkad av rent glas och är därmed ett obrännbart material. Det innebär att den får läggas intill skorstenar och rökkanaler. Ventilationskanaler som ligger i Insulsafe skyddas mot brand. InsulSafe är typgodkänd som brandisolering av ventilationskanaler och vindsbjälklag.

Klicka här för att ladda ner Isovers broschyr om InsulSafe.